Planer

Mi-Jos Nyktra (IGP 1, Akl Spår Hd: A Ed:UA) är parad med Checker vom Schwäbischen Land (IGP
3, BSP x 3, LGA vinnare 2018, Hd – ED A-Normal ).

Nyktra är mamma till vår U-kull. Nyktra är en oerhört arbetsvillig hund som har en fantastisk
allsidighet, ett oerhört bra nos arbete och ett väldigt fint föremålsintresse. Nyktra är efter vår
avelstik Capa vom Neuzeller Brunnen som lämnat flera mycket bra arbetshundar.

I skyddsarbetet har hon ett hårt och fast bett och fina tillslag i angreppen. I övrigt är hon en
öppen och social hund mot människor och neutral mot andra hundar.

U-kullen är jämn och har en fin mentalitet och stor arbetskapacitet, Ulrika är L-testad och under
utbildning till polisiär patrullhund.

Checker kommer från en i Tyskland ”annorlunda” kennel, Georg Fischer som är uppfödare
arbetade fram till sin pension som hundförare vid Polisen i Baden-Würtemberg (28 år).

Han har endast fött upp tre kullar men samtliga med inriktning mot polisiär tjänst, i samtliga
kullar har flera arbetat länge som tjänste hundar och så gott som alla har varit ”dual-purpose”
dvs både patrull hund och specialsök hund. I Checkers kull är tre bröder vid polisen och C-kullens
mor Bibi vom Schwäbischen Land kommer även hon ur en kull där tre hundar arbetat som
polistjänstehundar. Hennes far Cai vom unteren Jagsttal var Georgs egen tjänstehund under
många år.

Checkers far Bazi vom Scharmützel var en mycket stark hund som delvis tävlades men samtidigt
arbetade som tjänste hund vid polisen i B-W.

Checker har tävlat Bundessieger 3 ggr och vann LGA 2018.

Vi förväntar oss starka arbetsvilliga hundar väl lämpade till tjänst och sport.